FI

Om webbplatsen Fine.fi/maksutilivertailu

Den här webbplats där priset på betalkonton för konsumenter och anknytande tjänster kan jämföras öppnades 31.10.2018.

På webbplatsen kan man jämföra betalkonton som banker och betalningsinstitut som är verksamma i Finland tillhandahåller för konsumenter. Jämförelsen gäller de allmännaste tjänster som är knutna till betalkonton, priserna på dem och tjänsteleverantörernas kontorsnät.

Webbplatsen omfattar konton som är avsedda för betalningar och som man kan ta ut kontanter från och sätta in pengar på. För varje tjänsteleverantör ingår i jämförelsen det betalkonto som tjänsteleverantören brukar erbjuda konsumentkunder. I tjänsten går det inte att jämföra till exempel sparkonton med uttagsbegränsningar eller kreditkonton där insättningar inte kan göras.

Uppgifterna om de tjänster som är knutna till betalkontona och om vad de kostar har getts och kontrollerats av tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna är skyldiga att uppdatera och kontrollera sina prisuppgifter varje gång priserna i jämförelsen ändras. Prisuppgifterna i jämförelsen är grundpriser, eventuella rabatter som respektive tjänsteleverantör beviljar har inte beaktats i dem. Många banker beviljar rabatter på vissa tjänster på grund av exempelvis kundens ålder, medlemskap eller delaktighet i en viss grupp. Information om rabatter får man genom att kontakta tjänsteleverantören direkt. I jämförelsen anges också om medlen på betalkontot omfattas av insättningsgarantier.

Medlen på betalkonton av finländska banker som är med i jämförelsen omfattas av den inhemska insättningsgarantin som regleras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014). Utöver finländska banker finns det med i jämförelsen banker med säte i andra EU-länder som har filialer i Finland. Medlen på betalkonton av dessa banker omfattas av insättningsgarantisystem i sina hemländer.

Bestämmelser om jämförelsewebbplatsens funktion och om de uppgifter som den ska innehålla finns i kreditinstitutslagen (610/2014). Enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionen tillhandahålla en webbplats för jämförelser av tjänsteleverantörernas priser på sina betaltjänster.

Om webbplatsens upprätthållare

Webbplatsen upprätthålls av FINE Försäkrings- och finansrådgivningen.

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen strävar för sin del efter att säkerställa att informationen på webbplatsen är täckande, uppdaterad och korrekt. Informationen på webbplatsen är avsedd för privat, icke-kommersiellt bruk. FINE svarar inte för skador som följer av att webbplatsen används eller användningen avbryts.

Kontakktuppgifter
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkkalagatan 1, 00180 Helsingfors
tel. +358 9 6850 120
FINEs FO-nummer: 2225274-3

Du kan ge oss respons om webbplatsen per e-post. Adressen är info(at)fine.fi.

Asiakaskysely