SV

Tietoa Fine.fi/maksutilivertailu -sivustosta

Kuluttajien maksutilien ja niihin liitettyjen palvelujen hintoja vertaileva sivusto on avattu käyttöön 31.10.2018.

Sivustolla voi vertailla Suomessa toimivien pankkien ja maksulaitosten kuluttajille tarjoamia maksutilejä, niihin liittyviä yleisimpiä palveluja ja hintoja sekä palveluntarjoajien konttoriverkostoa. 

Maksutilivertailusivusto kattaa tavanomaiset maksamiseen tarkoitetut tilit, joilta voi myös nostaa käteistä ja joille voi tallettaa varoja. Kultakin palveluntarjoajalta on vertailussa yksi, palveluntarjoajan yleisimmin kuluttaja-asiakkaille tarjoama maksutili. Palvelussa ei voi vertailla esimerkiksi säästötilejä, joissa varojen nostoa on rajoitettu tai luotollisia tilejä, joihin ei sisälly mahdollisuutta varojen tallettamiseen. 

Vertailusivuston sisältämät tiedot maksutileihin liitetyistä palveluista ja niiden hinnoista on saatu asianomaisilta palveluntarjoajilta, jotka ovat tarkistaneet tiedot. Palveluntarjoajat ovat velvollisia ilmoittamaan tietojensa muutoksista ja muutokset päivittyvät sivustolle heti niiden voimaantultua. Vertailusivusto tarjoaa siten ajantasaiset tiedot. Vertailun hintatiedot ovat perushintoja eikä niissä ole huomioitu mahdollisia palveluntarjoajakohtaisia alennuksia. Monet pankit myöntävät alennuksia joistakin palveluista esimerkiksi iän, jäsenyyden tai ryhmään kuulumisen perusteella. Alennuksista saa tietoja ottamalla yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan.

Kaikkien vertailussa olevien suomalaisten pankkien tarjoamilla maksutileillä olevat varat kuuluvat rahoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa (1195/2014) tarkoitetun talletussuojan piiriin. Vertailussa olevien ulkomaisten EU-maiden pankkien, joilla on sivuliike Suomessa, maksutileillä olevat varat kuuluvat pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmän piiriin.

Vertailusivuston toiminnasta ja sen kattamista tiedoista säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014). Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukaan Finanssivalvonnan tehtävänä on tarjota vertailusivusto.

Tietoa sivuston ylläpitäjästä

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta toimii sivuston ylläpitäjänä.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta pyrkii osaltaan varmistamaan, että sivustolla oleva tieto on kattavaa, ajantasaista ja paikkansapitävää. Sivustolla annettavat tiedot on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. FINE ei vastaa näiden sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista.

Yhteystiedot:
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalanakatu 1, 00180 Helsinki
p. 09 6850 120
Y-tunnus: 2225274-3

Voit halutessasi antaa meille verkkosivuihin liittyvää palautetta osoitteeseen: info(at)fine.fi

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme vastaamalla kymmeneen kysymykseen!

Asiakaskysely